Изброени сите гнезда на штркови во Македонија од страна на "МЕД"

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Заврши пописот на штркови во Македонија - некои од поинтересните податоци погледнете ги подоле на сликата. МЕД

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.