Покана за прв ИДСБ настан во 2024
Прва еднодневна истражувачка акција - 2024
Совети за теренска опрема
СТАНИ ИСТРАЖУВАЧ: од идеја до труд
СТАНИ ИСТРАЖУВАЧ vol.1: Вовед во истражување
Биофотоконкурс 2024
Втора еднодневна истражувачка акција 2024
Стани истражувач Vol. 2: Како се пишува труд
Тридневна истражувачка акција
Прва еднодневна истражувачка акција во 2023
Симпозиум
Симпозиум на студенти биолози со интернационално учество
2011- Резултати од конкурсот Караџица
2011 - Втор еднодневен терен
2011 - Прв еднодневен терен
Мониторинг на Балкански Рис
КОНКУРС ЗА БИОФОТОГРАФИЈА
IV Билтен
ИЗДАВАЧКА ДЕЈНОСТ НА ИДСБ
ЕДНОДНЕВНИ ИСТРАЖУВАЧКИ АКЦИЈА
Преслекување кај пајаци
Опис на родот Pinnularia Ehrenberg
Родот Cordyceps како ендопаразит на инсектите
Rosa canina – Шипинка
Истражувачка акција - Преспа 2010
Истражувачка акција - Караџица 2011
Истражувачка акција - Мариово 2012
2013 - Прва теренска активност
2013 - Втора теренска активност
2013 - Извештај за теренска активност од Кораб
2012 Бабуна- Прва теренска активност
2012 - Мариово
2012 - Конгрес на еколозите на Mакедонија со меѓународно учество
2011 Караџица - Седумнаесетта научно истражувачка акција
Истражувачка акција - Илинска планина 2008
Sempervivum tectorum – Чувар куќа
Кое е најмоќното и најбрзото животно на светот?
Херпетолошка секција
Орнитолошка
Ентомолошка секција
Алголошка секција - Запознавање
Флористичка секција и нејзините активности
Флората во Република Македонија
Биохемиско-физиолошка - Запознавање
Начин на исхрана и дигестија кај пајаци
Арахнолошка секција - Запознавање
Мамолошка секција - Запознавање
Биоакустика
Програма за закрепнување на балканскиот рис
Херпетолошка секција - Запознавање
Орнитолошка секција - Запознавање
Миколошка секција - Запознавање
Ентомолошка секција - Запознавање
Пределна екологија - Запознавање
Макрозообентос - Запознавање
Резултати од конкурсот Караџица 2011
Добродојдовте во светот на акватичните безрбетници (макроинвертебрати)
Втор еднодневен терен 2011
Седумнаесетта научно истражувачка акција – Караџица, 2011
Прв еднодневен терен 2011
Конгрес на еколозите на Mакедонија со меѓународно учество
Прва теренска активност - Бабуна
Мариово - 2012
Извештај за теренска активност од Кораб 2013
Втора теренска активност 2013
Прва теренска активност 2013
Спонзори
Бувовите во Македонија
Фауната на Шар Планина
2011 Караџица - Седумнаесетта научно истражувачка акција
2012 - Мариово
2012 Бабуна- Прва теренска активност
2011 - Прв еднодневен терен
2011- Резултати од конкурсот Караџица
Национален парк Маврово: Флора
Пронајдени фосилни остатоци од најголемото копнено животно!
Флората на Шар Планина
Шар Планина: Флора
Chirocephalus pelagonicus - Вилинско ракче
Клеопатрина пеперутка
Клеопатрина пеперука
Преслекување кај пајаците
2014 БИОФОТОКОНКУРС - Најдобрите фотографии
"2014 БИОФОТОКОНКУРС " - Најдобрите фотографии
Ехолокација кај делфини?!
Истражувачки акции
ТОП 25 Камуфлирани Животни!
Климата во Република Македонија
Моќни фотографии од медузи
Вонземна Убавина На Медузите
Најголемите научни откритија во 2014 година
Дали е откриен најстариот организам на планетата?
Откриена пеперутка со половина машки, а половина женски пол
Откриен ген кој го продолжува животот и е отпорен на рак?!
Запознавање со Типот "Rhodophyta" - Црвени алги
Најстарата мачка на светот која има 26 години!
Куќички на водните молци составени од злато
Водени мечиња - мали и смешни но сепак неуништиви
Колку вода има на нашата планета?
Запознајте ја и посетете ја нашата ботаничка градина (15 Фото)
Запознајте ја нашата ботаничка градина (Фото)
Запознајте ја нашата ботаничка градина (15 Фото)
Видови на птици, исчезнати и веројатно исчезнати видови во Македонија
Видови на птици и исчезнати видови во Македонија
Насмевка на небото над Сасекс
Насмевка на небото на Сасекс
Запознајте ја нашата ботаничка градина ~ (15 Фото)
Зачлени се во ИДСБ
5 Моментално Најкритични Загрозени Животни!
5 Моментално Најкритично Загрозени Животни!
Денес Дознав
Месојадни растенија кој се хранат под земја
Запознајте се со Тасманскиот волк- Thylacine (Фото + Видео)
Запознајте се со Тасманскиот тигар - Thylacine
Запознајте се со Тасманскиот тигар - Thylacine (Фото + Видео)
10 Животни за кои не сте знаеле дека постојат (Видео)
Студирајте Биологија
Студирајте Биологија - "ПМФ" Скопје
Студирајте Биологија!
Конкурс за биофотографија 2015
Маркетинг
Коралните гребени во опасност
Еднодневен подготвителен терен - Водно
Galeodes - Сончев пајак
Galeodes - Сочев пајак
Прва еднодневна истражувачка акција – Слан Дол 2015 г.
ИЗВЕШТАЈ ОД ТЕРЕНСКА ИСТРАЖУВАЧКА АКЦИЈА - (СЛАН ДОЛ 26.05.15)
Потпишан Меморандум за соработка!
Список на змии во Република Македонија
Резултати од конкурсот за Биофотографија 2015 година
Втора еднодневна истражувачка акција - Пехчевска река
Втора еднодневна истражувачка акција – Пехчевска Река 2015
Список на Гуштери на територија на Република Македонија
Список на Гуштери на територија на Република Македонија (Галерија+Мапа)
Asplenium macedonicum Kümm. – Македонски папрат
Iris pseudacorus – Перуника
Изложба на конкурсот за Биофотографија - Микросвет (ГАЛЕРИЈА)
Голема истражувачка акција - 2015 година!
Истражувачка акција: Клепало 2015 година
Изброени сите гнезда на штркови во Македонија од страна на "МЕД"
Изброени сите гнезда на штркови во Македонија од страна на Македонското еколошко друштво
Балканска одонатолошка средба (BOOM)
Познати "Цијанобактерии" присутни во Дојранско езеро
Запознавање со типот Cyanophyta(Cyanobacteria
Запознавање со типот Cyanophyta (Cyanobacteria)
Запознајте се со флората и фауната во Националниот Парк "Пелистер"
Публикација за природните вредности на сливот на реката Дрим
Почетна
МЕД: Фото конкурс - Балканскиот зелен појас 2016
Јавно предавање на тема ,,Човекот не го измислил тркалото-принципи на биодизајн”
Птиците на Скопје
Извештај - Миколошка секција (Кораб, 2013 год.)
Миколошка
Балканскиот рис - Официјално критично загрозен вид
Галичица - национален, а не забавен парк
PlantNet - Апликација за препознавање на растенијата
Потпишан меморандум за соработка со Друштвото на студенти биолози од Љубљана
Развивање на капацитети за одржливост на Дојранското Езеро
6-ти конкурс за биофотографија
Подготвителна истражувачка акција - Матка 2016 год.
Разлики помеѓу монокотилни и дикотилни растенија (Monocotyledons vs Dicotyledon)
Голосемени растенија - Нивни карактеристики и значајни видови
Голосемени растенија - Карактеристики и значајни видови
Подготвителна истражувачка акција - Матка, 2016 г.
Еволутивен развиток на вишите растенија: Папрати - Голосемени - Скриеносемени
Скриеносемени растенија - Нивни карактеристики и значајни видови
Прва еднодневна истражувачка акција - Матка, 2016 г.
Извештај Арахнолошка секција: Повеќедневна теренска истражувачка акција "Клепало 2015"
Извештај: Повеќедневна теренска истражувачка акција "Клепало 2016"
Извештај Арахнолошка секција: Повеќедневна теренска истражувачка акција "Клепало 2016"
Глацијалните езера на планината Јабланица
Глацијалните езера на планина Јабланица
Извештај: Ентомолошка секција (Криволак, 2016)
Убавината на пештерата Ѓоновица
Соработка со Young European Biologist (YEB)
Конкурс за биофотографија 2016
Заедно да го спасиме Дојран!
Запознавање со редот Saxifragales
Saxifraga grisebachii - може да ја сретнети во областа на езерото Којзјак, пределот на с.Белица (Споменик на природата Белица)
Извештај: Ентомолошка секција (Lepidoptera) - Криволак, 2016
Споменик на природа ,,Слатински Извор"
Споменик на природа "Слатински Извор"
Изложба на шесттиот по ред конкурс за биофотографија
Галерија: Изложба на #6 конкурс за Биофотографија
Извештај Lepidoptera - (Дешат, 28.05.2016)
Студирајте Екологија
Макроинвертебрати: Биоиндикатори на квалитетот на водата
Макроинвертебрати: Биоиндикатори за квалитетот на водата
Голема истражувачка акција - Дешат/Шар Планина, 2016
СООПШТЕНИЕ ДО ЈАВНОСТА
ИДСБ ви го најавува третиот по ред Симпозиум со интернационално учество
Вовед во "Do it Yourself Biology" - Waag Society
Работилница со децата од СОС Детско Село
ГОДИШНО СОБРАНИЕ НА ИСТРАЖУВАЧКО ДРУШТВО НА СТУДЕНТИ БИОЛОЗИ
Аtropa belladonna (Лудобилје) – смртоносната убавица на македонските планини
ЕДНОДНЕВНИ ИСТРАЖУВАЧКА АКЦИЈА
Извештај Lepidoptera – (Дешат, 28.05.2016)
Голема истражувачка акција – Дешат/Шар Планина, 2016
Извештај Арахнолошка секција: Истражувачка акција “Клепало 2015”
Алголошка секција
Арахнолошка секција
Биохемиско-Физиолошка
Макрозообентос
Флористичка секција
Мамолошка
Што се дијатомеите и која е нивната примена?
ГОЛЕМИ ИСТРАЖУВАЧКИ АКЦИИ
7-ми конкурс за биофотографија!
Еднодневна истражувачка акција - Кадина Река (22.04.2017)
Слепото ѕверче од пештерата Балтин - Leptinus testaceus
Акустична и хемиска мимикрија како облигаторен механизам за прежиувување
Повик за дваесет и четвртата голема истражувачка акција „Чеплес 2017“
Голема истражувачка акција - Чеплес 2017
8-ми конкурс за биофотографија
Планини во Македонија
ПОВИК: 25-та Голема Истражувачка Акција „Попова Шапка 2018“ (Планинарски дом Смрека)
Голема Истражувачка Акција на Истражувачкото Друштво на студенти биолози(ИДСБ) “Попова Шапка 2018”
Еднодневен терен на херпетолошката секција на ИДСБ
Еднодневен терен на херпетолошката секција
9-ти конкурс за биофотографија
КОНКУРС ЗА БИОФОТОГРАФИЈА IX
Извештај на херпетолошката секција (С,а
Извештај на херпетолошката секција (Уланци - Слан Дол - Брегалница)
Втора истражувачка акција - Пешти - Светскиот ден на птиците преселници
ПОВИК ЗА ДВАЕСЕТ И ШЕСТАТА ГОЛЕМА АКЦИЈА ‘’ ПЕЛИСТЕР 2019 ’’
Истражувачки камп Лешница - Караниколичко Езеро
За ИДСБ
Билтен на ИДСБ (2020)
БИОФОТОКОНКУРС 2022
ПОВИК ЗА ДВАЕСЕТ И ОСМА ГОЛЕМА ИСТРАЖУВАЧКА АКЦИЈА
Повик за дваесет и осма голема истражувачка акција