ГОЛЕМИ ИСТРАЖУВАЧКИ АКЦИИ

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Секоја година ИДСБ организира три теренски истражувачки акции низ државата, од кои две еднодневни и една голема двонеделна истражувачка акција.

Овие терени се наменети за теренска едукација на членството како и за можност за колекционирање, евидентирање и архивирање на биолошки материјал, кој по теренските активности, лабараториски се обработува, етикетира и сортира во просториите на Институтот по биологија во ПМФ-Скопје.

[su_posts template="templates/teaser-loop.php" posts_per_page="999" tax_term="11" tax_operator="0" order="desc" orderby="title" ignore_sticky_posts="yes"]


Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.