Куќички на водните молци составени од злато

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Водните молци, инсекти сродни со пеперутките и ноќните молци се доста интересни инсекти. Имено ларвата на овие инсекти која живее во потоците на релативно чистите води е способна да плете свилена мрежа нешто слично на свилената буба. Таа ја користи својата свила во комбинација со материјалот на подлогата за да конструира кукички во кои таа се затвора и настанува метаморфоза. Францускиот уметник Hubert Duprat ја комбинирал оваа способност на водните молци со неговата креативност на тој начин што подлогата на ларвите на водните молци ја составил од злато и скапоцени камења. Ова е резултатот кој го добил. Untitled unt1 unt2

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.