Публикација за природните вредности на сливот на реката Дрим

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

act4drin_coverВо рамки на проектот Act4Drin, во кој Македонско еколошко друштво го спроведува проектот “ Вода за езерата, блатата, изворите и луѓето на планината Јабланица”, oбјавена е нова публикација преведена на 5 јазици за природните вредности на сливот на реката Дрим, кој е еден од најважните “hot spots” на биолошката разновидонoст во Европа.

Публикацијата има за цел да ја подигне свеста на луѓето за природното богатство на овој слив преку превземање на индивидуални или заеднички активности за зачувување на биолошката разновидност и екосистемските услуги.

Публикацијата можете да ја погледнете на следниов линк:

[su_note note_color="#5febf9" text_color="#181313" radius="9"]

http://mio-ecsde.org/project/the-natural-wealth-and-legacy-of-the-drin-river-basin-inspiring-our-collective-actions-mio-ecsde-2015/ [/su_note]

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.