Список на Гуштери на територија на Република Македонија (Галерија+Мапа)

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Во Републикава, (според досегашни документирани податоци) можат да се сретнат 12 различни видови на гуштери. Досегашните спроведени теренски анализи, покажуваат дека најголема разновидност на влечугите се регионите на :

  • Регионот околу Охридско езеро;
  • Регионот околу Скопје;
  • Регионот околу Велес, и
  • Регионот околу Дојран и Дојранско езеро

со околу 18 - 21 видови на влечуги на 10 x 10 квадрати.

Балканскиот Полуостров, како дел од Медитеранскиот слив, е општо признат како еден од "жариштата" на европскиот биодиверзитет. Во продолжение ќе можете да го погледнете списокот на досегашни евидентирани гуштери во Република Македонија.

[ultimatetables 2 /]

[espro-slider id=1224]

[su_row]

[su_column size="1/2"]

[caption id="attachment_1164" align="alignnone" width="181"]Anguis fragilis Anguis fragilis[/caption]

[/su_column] [su_column size="2/2"]

[caption id="attachment_1165" align="alignnone" width="181"]Pseudopus apodus Pseudopus apodus[/caption]

[/su_column] [su_column size="1/2"]

[caption id="attachment_1171" align="alignnone" width="181"]Ablepharus kitaibelii Ablepharus kitaibelii[/caption]

[/su_column] [su_column size="2/2"]

[caption id="attachment_1172" align="alignnone" width="181"]Cyrtopodion kotschyi Cyrtopodion kotschyi[/caption]

[/su_column] [su_column size="1/2"]

[caption id="attachment_1176" align="alignnone" width="181"]Algyroides nigropunctatus Algyroides nigropunctatus[/caption]

[/su_column] [su_column size="2/2"]

[caption id="attachment_1177" align="alignnone" width="181"]Lacerta agilis Lacerta agilis[/caption]

[/su_column]


[su_button url="http://idsbiolozi.com/?p=1158&page=2" style="stroked" background="#36ef2d" color="#141617" size="8" wide="yes" center="yes" radius="0" icon_color="#1b1515" text_shadow="0px 1px 0px #fa3535"]Следна страна[/su_button]


[su_column size="1/2"]

[caption id="attachment_1181" align="alignnone" width="181"]Lacerta trilineata Lacerta trilineata[/caption]

[/su_column] [su_column size="2/2"]

[caption id="attachment_1182" align="alignnone" width="181"]Lacerta viridis Lacerta viridis[/caption]

[/su_column] [su_column size="1/2"]

[caption id="attachment_1183" align="alignnone" width="181"]Podarcis erhardii Podarcis erhardii[/caption]

[/su_column] [su_column size="2/2"]

[caption id="attachment_1184" align="alignnone" width="181"]Podarcis muralis Podarcis muralis[/caption]

[/su_column] [su_column size="1/2"]

[caption id="attachment_1185" align="alignnone" width="181"]Podarcis tauricus Podarcis tauricus[/caption]

[/su_column] [su_column size="2/2"]

[caption id="attachment_1186" align="alignnone" width="181"]Zootoca vivipara Zootoca vivipara[/caption]

[/su_column]


Изработил: В.Ѓ 

Референци:


Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.