Истражувачка акција - Мариово 2012

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Истражувачката активност ќе биде изведена од 07.07 – 20.07.2012 во регионот на прилепско Мариово.


Сместување во с. Мелница, конаците на манастирот св. Илија. Пријавувањето трае до 01.07.2012 (недела). Резултатите од конкурсот ќе бидат објавени овде и во клубот на биолози при Институтот за биологија, ПМФ на 02.07.2012. Критериуми за учество:

учество на еднодневната и тродневната активност субјективна проценка од страна на раководителот и менторот на секцијата во која членувате земање учество во било која од активностите наведени во Работниот план на ИДСБ за 2012 година


Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.