Конкурс за биофотографија 2015

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

541157

К О Н К У Р С

Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ) по повод својот јубилеј го објавува петтиот конкурс за биофотографија на тема: Микро свет [su_box title="ПРАВИЛА" style="glass" box_color="#ed4d60" title_color="#000000"]

- Овој конкурс е ТЕМАТСКИ. Како главен мотив на делата треба да бидат било какви видови на безрбетници: инсекти, пајаци, скорпии, полжави, црви сл. Односно било кои претставници од микро фауната. Право на учество имаат сите без разлика на: возраст, пол, националност и верска припадност.

- На секоја испратена фотографија мора да стои воден печат со името или симболот на авторот.

-Заедно со фотографиите се испраќаат и податоци (генералии за авторот). -Бројот на испратени фотографии од еден автор е ограничен на две фотографии. -Фотографијата не смее претходно да биде наградувана или објавувана.

-Субјектот или појавата во фотографијата треба да се фотографирани во природна (нормална) состојба. Сценирани или фотографии со вештачка сценографија, нема да влезат во изборот за Конкурсот

-Организаторот го задржува праватото да ги објавува фотографиите во своите јавни публикации и изданија.

-Делата кои не ги исполнуваат условите нема да бидат објавувани. -Делата кои ќе добијат гласови прекy ткн. Like-генератори на FB ќе бидат дисквалификувани.

[/su_box] [su_box title="НАЧИН НА ОЦЕНУВАЊЕ" style="glass" box_color="#13e44c" title_color="#000000"] -Оценувањето ќе се врши преку лајкови на FB-страната, гласови од Претседателството на Друштвото и стручно жири. [/su_box] [su_box title="НАГРАДЕН ФОНД" style="glass" box_color="#16a3c8" title_color="#000000"] -За освоено прво место : Ваучер за бесплатно учество во 15-сет дневната истражувачка акција на ИДСБ -За освоено второ место: Ваучер за бесплатно учество на еднодневна истражувачка акција на ИДСБ - За освоено трето место: Промотивни материјали на ИДСБ (зборници, годишни билтени, научни списианија, брендирана маичка,капа и др.) [/su_box] [su_box title="РОК НА ПРИЈАВУВАЊЕ" style="glass" box_color="#a1aa10" title_color="#000000"] - Конкурсот се отвора на 16.03.2015 год., а ке трае до 20.04.2015 год. - Сите пријавени фотографии ќе бидат поставени на Facebook страната [/su_box] По изминатиот рок за пријавување, кога ќе започне гласањето со лајкови! *Фотографиите се пријавуваат ИСКЛУЧИВО на e-mail адреса biofotokonkurs@gmail.com * Фото-конкурсот се затвара со изложба и прогласување на победници.  

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.