Голема истражувачка акција - 2015 година!

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Би сакале да ви соопштиме дека до 04.07 ќе трае пријавувањето за учество на Големата истражувачка акција – Клепало 2015 година. Акцијата ќе се одржува во период од 08-22.07. Ќе бидиме сместени во Вила Клепало Берово. Котизацијата изнесува 1500 ден.+150 ден. за годишна чланарина. Поради ограничените сместувачки услови на оаа акција може да присуствуваат само 30 учесници.  Доколку сте заинтересирани пријавете се на официјалниот мејл, прекупорака на FB страна на ИДСБ или контактирајте некои од членовите на Претседателството. Со теорија на терен! [tabs  id="1317" ]

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.