Извештај Арахнолошка секција: Истражувачка акција “Клепало 2015”

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Во периодот од 08.07.2015-22.07.2015 се одржа повеќедневата теренска акција на Малешевските Планини кој се наоѓаат воисточниот дел на Република Македонија. Теренските истражувања беа спроведени на следните локалитети: Мурите, Беровско Езеро, Клепало, Ченгино Кале. Истражувањата беа извршани на различни станишта како ливади, зимзелени и листопадни шуми. Беа забележани видови од повеќе фамилии.
За да го погледнете целиот извештај, кликнете тука.

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.