Извештај: Ентомолошка секција (Криволак, 2016)

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

На ден 17.04.2016та год. се одржа првата еднодневна истражувачка акција во областа “Криволак”, село Криволак, Неготинско. Површината на оваа територија дава изглед на разбрането море бидејќи целата е испресечна од длабоки долови. За да го погледнете извештајот од Ентомолошката секција, кликнете тука.

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.