5 Моментално Најкритично Загрозени Животни!

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

  • (5) Амурски леопард 
Амурскиот леопард (Panthera pardus orientalis), познат и под името кинески леопард или сибирски леопард, е дива мачка која живее на рускиот Далечен Исток. Овој вид е еден од најретките видови на мачки во светот, и се проценува дека постојат само уште 30-35 индивидуи. Меѓународниот сојуз за заштита на природата го прогласил амурскиот леопард за критично загрозен вид, што значи дека му се заканува опасност од изумирање во дивината. Од осумте подвида на леопардот, амурскиот подвид има најразлична шара на крзното. Има жолтеникава боја (поготово за време на летниот период) и широко распространети розети со дебели црни прстени и темен центар. Должината на влакната варира од 2,5 сантиметри во лето до 7,5 сантиметри во зима. Очите на амурските леопасрди се светли со синозелена боја. Amur_Leopard_Pittsburgh_Zoo
Амурски леопард
Заштитен статус
Критично загрозен (МСЗП 3.1)
Научна класификација
Царство: Животни
Колено: Хордати
Класа: Цицачи
Ред: Carnivora
Семејство: Felidae
Род: Panthera
Вид: Panthera pardus
Подвид: P. p. orientalis
  • (4) Црвен Волк
Овој волк е роднина на Сивиот Волкот (Grey wolf), и во текот на 1980-тите години се сметало дека црвениот волк бил исчезнат. Но, неколку се појавиле и се чувале  во заробеништво, околу 20, и благодарение на конзервацијата тој број се зголемил на повеќе од 200, со што 100 живеат во дивина. Иако еколошките фактори кои предизвикале да бидат речиси изумрени, Црвените волци постојат и денес. 1024px-07-03-23RedWolfAlbanyGAChehaw
Red wolf
Статус
Критично загрозен (IUCN 3.1)
Класификација
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Carnivora
Family: Canidae
Genus: Canis
Species: C. rufus
[su_button url="http://idsbiolozi.com/?p=835&page=2" style="bubbles" background="#35d63f" color="#1b1616" size="7" center="yes" radius="0" icon="icon: arrow-circle-o-right" text_shadow="0px 0px 1px #f62f2f"]Следна страна[/su_button]
  • (3) Иберски Рис
Ова е месојаден цицач роден на Пиринејскиот полуостров, Јужна Европа. Тие се присутни околу 100 идивидуи кое што примарно мени за лов е нивниот главен плен, Европската зајак. Бројот на рисовите е намален од загуба на живеалишта, сообраќајки, и одредени видови на болести. Рисот е физички во можност да ја смени својата исхрана. Linces19
Иберски Рис
Статус
Критично загрозен
(IUCN 3.1)
Класификација
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Carnivora
Family: Felidae
Genus: Lynx
Species: L. pardinus
  • (2) Филипински Крокодил
Филипинскиот крокодил (Crocodylus mindorensis) е крокодил кој живее само на Филипините. Познат е и под името Миндорски крокодил  или Филипински слатководен крокодил. На Филипините е строго забрането да се убиваат крокодилите, но сепак овој вид е со статус на критично загрозен вид, најмногу поради невообичаените методи на риболов, како роболов со употреба на динамит. Филипинскиот крокодил е релативно мал слаководен крокодил кој е ендемичен вид на Филипините. Овие крокодили не растат повеќе од 3 метри. Женките се помали од мажјаците. Бојата на кожата е златно-кафеава, и станува се потемна со стареење на индивидуата. Crocodylusmindorensis
Филипински крокодил
Заштитен статус
Критично загрозен (МСЗП 2.3)
Научна класификација
Царство: Животни
Колено: Хордати
Класа: Рептили
Ред: Crocodilia
Семејство: Crocodylidae
Род: Crocodylus
Вид: C. mindorensis
[su_button url="http://idsbiolozi.com/?p=835" background="#35d63f" color="#1b1616" size="4" radius="0" icon="icon: arrow-left" text_shadow="0px 0px 1px #f62f2f"]Предходна страна[/su_button][su_button url="http://idsbiolozi.com/?p=835&page=3" background="#35d63f" color="#1b1616" size="4" radius="0" icon="icon: arrow-right" text_shadow="0px 0px 1px #f62f2f"]Следна страна[/su_button]
  • (1) Hyspid hare  (Caprolagus hispidus) - Зајак
Ова е тип на зајак од јужниот дел на подножјето на Хималајските планини. Тој живее во висока трева, но бидејќи човештвото го растурило неговото живеалиште тие се на работ на истребување, со нешто повеќе од 100 индивидуи во дивината. Најверојатно е дека овие видови нема да еволуираат и да продолжат напред со што ќе бидат тотално истребени. facts-about-hispid-hare
Научна Класификација
Kingdom: Animalia
Phylum: Chordata
Class: Mammalia
Order: Lagomorpha
Family: Leporidae
Genus: Caprolagus Blyth, 1845
Species: C. hispidus
[su_button url="http://idsbiolozi.com/?p=835&page=2" background="#35d63f" color="#1b1616" size="7" wide="yes" radius="0" icon="icon: arrow-left" text_shadow="0px 0px 1px #f62f2f"]Назад[/su_button]

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.