СТАНИ ИСТРАЖУВАЧ vol.1: Вовед во истражување

Датум на објава:
March 28, 2024, 11:39 a.m.

Првиот дел од серијата работилници: ,,Стани истражувач: од идеја до труд" ќе даде осврт кон почетоците за пишување на еден труд, поточно ќе објасни како една идеја може да се конципира и со тоа да се започне целиот процес на пишување и публикација на труд. Предавањето ќе го одржи проф. д-р Даниела Јовановска.📝🐜🪷🦎

Ве очекуваме во петок, на 29.03.2024, во 15.00 часот, во Биолошкиот амфитеатар на Институтот за Биологија!


Датум на објава:
March 28, 2024, 11:39 a.m.