Прва еднодневна истражувачка акција во 2023

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Ве покануваме на третата еднодневна истражувачка акција на 2023 година.  Локација река Радика, Маврово

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.