Соработка со Young European Biologist (YEB)

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.

Почитувани, Со задоволство ве информираме дека Истражувачкото друштво на студенти биолози (ИДСБ)  почнува соработка со Young European Biologist (YEB). Заедно со многу други биолошки  истражувачки друштва и биолошки студентски организации низ цела Европа, ИДСБ ќе придонесе за остварување на главните цели на YEB:
  • Поттикнување на подобра комуникација меѓу млади научници во било кое поле од биологијата.
  • Подобрување и овозможување на подобар пристап на информации за разни програми и истражувачки центри низ универзитетите во Европа (дипломски студии, мастер студии, докторски, потдокторски, летни курсеви, терени, едукативни курсеви, симпозиуми...)
  • Создавање на единствена мрежа на сите биолошки студентски организации во Европа
  • Публикување на сите активности на сите биолошки студентски организации кои се дел од YEB со цел поуспешен пренос на информации околу работата на друштвата.
ИДСБ изразува голема благодарност што беше повикана да биде дел од овој тим и сме уверени дека соработувајќи сите заедно, ќе ги постигнеме нашите заеднички цели! [su_note note_color="#ffffff" text_color="#000000"]

English version

[/su_note] We are pleased to inform you that Biology Students’ Research Society (BSRS) is becoming a member of the European network - Young European Biologists (YEB). All together with lots of other biology students associations along Europe, will do our best to accomplish the main aims of YEB :
- Promoting communication between young scientist in any field of Biology. - Making more accessible the information about different programs in the different European universities and research centers (BSc, MSc, PhD, summer courses, courses…) - Trying to create a network with the different biology students associations. - Publishing necessities from the different biology students associations.
We give our full support in all YEB activities, as well as we truly believe that working collaboratively all together, will lead us to achieving our mutual goals. Official mail: young.european.biologists@gmail.com  

Датум на објава:
Jan. 26, 2024, 8:27 a.m.